TÄNK RÄTT FRÅN BÖRJAN

En förändring, en ny inriktning eller ändrade förutsättningar påverkar såväl chefer och ledare som anställda. Alltför ofta kommer arbetsrätten in för sent i processen, när problemet är ett faktum. Så behöver det inte vara.

Vi hjälper företag att lägga grunden rätt från början, så att planen går att fullfölja på ett hållbart sätt för båda parter. Arbetsrätt skapar arbetsro.

VI HJÄLPER ER TILL EN ARBETSGIVARSTRATEGI SOM TAR HÄNSYN TILL LAGSTADGAD ORDNING OCH REDA – TRYGGHET I BALANSEN MELLAN DET RUNDA OCH DET FYRKANTIGA

ORGANISATIONSUTVECKLING – DET RUNDA

Viljor och relationer.
Vad som strategiskt behöver och ska göras kan framstå som glasklart – medan varför, hur och inte minst av vem kan komma att bli den stora stötestenen. Organisationsutveckling är aldrig ett självspelande piano, allra minst i förändringsprocesser. Förutsättningar måste skapas. Såväl chefer som medarbetare behöver göras delaktiga, engageras och förstå för att medverka till nyordningarna. Vi kan hjälpa er att stödja och leda mänskliga processer i organisationen i syfte att skapa resultat – för både människan och verksamheten.

ARBETSRÄTT – DET FYRKANTIGA

Att förhålla sig till, tänka och göra rätt.
Arbetsrätt är den del av lagstiftningen som reglerar personal och arbetsliv, det vill säga förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det kan handla om det dagliga som arbetsledning och arbetstider men också det som händer mer sällan; tvister kring diskriminering och uppsägning. Arbetsrätten finns på flera nivåer. Dels i det enskilda anställningsförhållandet mellan individ och arbetsgivare, dels på en kollektiv nivå mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Tillsammans skapar vi en plattform som möter era specifika behov.

ORGANISATIONSUTVECKLING – DET RUNDA

Viljor och relationer.
Vad som strategiskt behöver och ska göras kan framstå som glasklart – medan varför, hur och inte minst av vem kan komma att bli den stora stötestenen. Organisationsutveckling är aldrig ett självspelande piano, allra minst i förändringsprocesser. Förutsättningar måste skapas. Såväl chefer som medarbetare behöver göras delaktiga, engageras och förstå för att medverka till nyordningarna. Vi kan hjälpa er att stödja och leda mänskliga processer i organisationen i syfte att skapa resultat – för både människan och verksamheten.

ARBETSRÄTT – DET FYRKANTIGA

Att förhålla sig till, tänka och göra rätt.
Arbetsrätt är den del av lagstiftningen som reglerar personal och arbetsliv, det vill säga förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det kan handla om det dagliga som arbetsledning och arbetstider men också det som händer mer sällan; tvister kring diskriminering och uppsägning. Arbetsrätten finns på flera nivåer. Dels i det enskilda anställningsförhållandet mellan individ och arbetsgivare, dels på en kollektiv nivå mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Tillsammans skapar vi en plattform som möter era specifika behov.

Genom att vara en bra chef
blir du en bättre ledare

Processen kan jobbas igenom som ett potentiellt case för att identifiera och förebygga eventuella hinder för en önskad förändring. Det kan också handla om en aktuell och pågående utmaning.
 
Organisationsutveckling i 3 steg:

Steg 1 –  planera

Gör bilden tydlig vart vi ska och vad det innebär på alla plan för verksamhet och medarbetare. Definiera vilka möjligheter, hinder och hot som kan stå i vår väg.

Steg 2 – Rigga

Hur tar vi oss dit, vilka konsekvenser får det och vad säger arbetsrätten?

Steg 3 – Agera

Vilket är första steget framåt? Och nästa? Förbered för praktiskt genomförande.

Steg 1 –  planera

Gör bilden tydlig vart vi ska och vad det innebär på alla plan för verksamhet och medarbetare. Definiera vilka möjligheter, hinder och hot som kan stå i vår väg.

Steg 2 – Rigga

Hur tar vi oss dit, vilka konsekvenser får det och vad säger arbetsrätten?

Steg 3 – Agera

Vilket är första steget framåt? Och nästa? Förbered för praktiskt genomförande.

”I min roll som VD har jag fått värdefulla råd och dåd som bidragit till att jag blivit en bättre ledare.”

Elisabet Ek – VD, Cerpus Sverige AB

”Förutom att snabbt sätta sig in i vår organisation, identifiera våra behov och samtidigt leda oss vidare i vårt arbete, lyckas Veronica göra arbetsrättsjuridiken förståelig – till och med intressant!”

Nina Engdahl – VD, Attityd i Karlstad AB

Hej! Det är jag som är Veronica

Som arbetsrättsjurist har jag mångårig praktisk erfarenhet av strategisk utveckling i HR- och arbetsgivarfrågor inom såväl stora organisationer som mindre verksamheter. Utmaningarnas inramning skiftar från uppdrag till uppdrag. Som gestaltpraktiker vill jag även se bortom juridiken och ta hänsyn till hela sammanhanget så att utvecklingsarbetet blir verksamt och leder till förändring på riktigt. Kontakta mig om vad ni vill uppnå!

Kontakta mig nu!

1 + 7 =

Hej! Det är jag som är Veronica

Som arbetsrättsjurist har jag mångårig praktisk erfarenhet av strategisk utveckling i HR- och arbetsgivarfrågor inom såväl stora organisationer som mindre verksamheter. Utmaningarnas inramning skiftar från uppdrag till uppdrag. Som gestaltpraktiker vill jag även se bortom juridiken och ta hänsyn till hela sammanhanget så att utvecklingsarbetet blir verksamt och leder till förändring på riktigt. Kontakta mig om vad ni vill uppnå!

Kontakta mig nu!

4 + 9 =